2. oct., 2018

CACTUS I CRASSES, LES PLANTES SUCULENTES MÉS CONEGUDES

Avui parlarem de les plantes suculentes més conegudes: els cactus i les plantes crasses.

Son un tipus de plantes que compten amb una estructura molt particular per emmagatzemar l’aigua i així poder sobreviure en condicions de calor extrem i prolongades sequeres.

Els cactus i les crasses i, en general les suculentes, no són plantes molt exigents pel que fa a les cures. No obstant això, si aquestes no són les adequades és molt probable que emmalalteixin. Els errors que cometem més freqüentment estan relacionats amb el reg, la temperatura ambiental i l'exposició a la llum del sol.

El primer que hem de tenir en compte és que no existeix una única disposició òptima per a totes las suculentes. Hem de pensar en els diferents orígens de les moltes especies de d’aquestes plantes. N’hi ha que provenen dels deserts africans, d’altres de les regions semi desèrtiques de les muntanyes sud-americanes; de les àrides planes del centre d’Amèrica i, inclús de les selves pluvials amb un grau d’humitat alt; dels ambients alpins o dels salobres paratges mediterranis.

Si ben es cert que moltes suculentes exigeixen una bona exposició al sol durant tot l’any, no és menys cert que n’hi ha bastants casos en què les plantes prefereixen el sol només durant unes poques hores o, inclús un lloc ombrejat.

Gairebé tots els cactus i moltes crasses son originaries de les zones desèrtiques i, en conseqüència necessiten la intensa llum del sol. El lloc més adequat per a elles son els llocs orientats al sud/sud-est on gaudiran d’un temps més llarg de llum.

D’altres, com les Haworthia o la Gasteria agrairan una posició més resguardada i les espècies de la selva com ara els Epiphyllum, els Rhipsalis o els Aporocactus, els quals en el seu estat natural es troben sota la protecció d’alts arbres, creixeran millor en llocs orientats al nord o l’oest on la llum és més tènue.

En qualsevol cas, quan les plantes reben poca llum, en poc temps apareixen símptomes negatius, com la formació de brots dèbils, allargats i sense vigor o coloracions esmorteïdes tant a la tija com a les fulles.

Respecte a la temperatura hem de tenir en compte que els cactus i les crasses d’origen desèrtic, de clima càlid, son especialment sensibles al fred. Fins i tot podrien morir si els exposem a temperatures inferiors als 5ºC. El que vol dir que, a l’hivern les haurem de protegir del fred.

D’altres espècies, que creixen en ambients erms i àrids, no sempre calorosos, poden resistir gelades nocturnes o corts períodes de fred intens, suportant temperatures inferiors als 0ºC. Moltes espècies de Sedum, Saxifraga i Sempervivum s’han adaptat al clima rígid de les cims alpins el que els permet suportat condicions imprevisibles de baixes temperatures.

Pel que fa al reg, encara que és veritat que les suculentes son plantes que tenen mecanismes molt eficients per fer front a la falta d’aigua, si no tenen la que necessiten, moriran.

La primera regla que s’ha de complir és la de no exagerar amb el reg. la principal causa de mort d'aquestes plantes és per l'excés d'aigua que té com conseqüència la podridura de les arrels. Evidentment que l'aigua resulta imprescindible per als cactus i les crasses, però hem de tenir en compte que són plantes que han evolucionat en ambients on aquest bé escasseja. la majoria procedeixen dels deserts, estepes i sabanes d'Amèrica i Àfrica.

Un reg excessiu sol ser també la principal causa d'atac de fongs. Primer els teixits s'inflen i es tornen tous i després apareixen taques marrons causades pel fong.

Si a la planta li falta aigua, aquesta s'arruga i acaba per assecar-se en algunes zones. Per tal que la planta no mori, s’han d’eliminar les parts perdudes i recuperar el ritme adequat de regs.

Els regs han de ser més abundants a la primavera i a l’estiu que és quan aquestes plantes estan en la seva època de creixement vegetatiu. Son a més els mesos amb més hores de llum i amb les temperatures més altes. Es millor regar-los desprès de la posta del sol, quan el terra ja no està tant calent. Així aconseguirem reduir l’evaporació i evitarem un contrast tèrmic en les arrels que les podria perjudicar. A la tardor s’ha de disminuir el reg i gairebé suspendre’ls a l’hivern, molt especialment si les temperatures baixen dels 10º C.

La quantitat d’aigua que hem de subministrar variarà també de l’espècie de la planta. En general, els cactus i les plantes d’origen desèrtic, necessitaran menys aigua. Les que provenen de climes àrids, però menys secs que les anterior, necessitaran més humitat i les d’origen tropical, com per exemple, l’Epiphylium , hauran de regar-se amb major freqüència, de forma que el terra no se sequi completament entre un reg i l’altre.

A l'hora de regar eviteu mullar la planta. Si la planta està en un test, regueu fins que l’aigua surti pels forats de la base per tal d’assegurar-nos que l’aigua ha arribat a les arrels mes profundes i deixar el terra que s’assequi abans de regar de nou i si sota el test n’hi ha un plat, heu de retirar l’aigua acumulada.

Si la suculenta està plantada en el sòl, necessitarà menys aigua (recordeu, que això s’ha d’aplicar sempre: molta terra, menys aigua; poca terra, més aigua