15. nov., 2018

TULIPES I ALTRES BULBS PER A LA PRIMAVERA

Si a la primavera voleu gaudir de tulipes, narcisos, jacints, crocus i altres bulboses, heu de plantar els bulbs abans de l'hivern. Encara esteu a temps.

Aquestes plantes es caracteritzen per comptar amb un òrgan de reserva subterrani, un bulb pròpiament dit, un corm, un rizoma o una arrel tuberosa, capaç de generar una nova planta.

Es tracta per tant de donar-los el temps i el període de fred que necessiten per arrelar, desenvolupar les tiges i fulles i emetre les flors.

És important plantar-los abans de les primeres gelades i comenci el fred de debò.

Les bulboses es poden usar en parterres i tot tipus de contenidors a condició que disposin d'uns 25-30 cm de profunditat i bon drenatge.

Segons l'espècie, poden plantar-se a ple sol com les tulipes i les anemones o sota la copa dels arbres, com els crocus, Galanthus nivalis, jacints i algunes varietats de narcisos.

Què necessiten:

- Un substrat ric i lleuger. Les bulboses agraeixen els sòls rics en matèria orgànica i fums.
- Excava un forat amb la profunditat i amb la separació que indiqui l'envàs dels bulbs. Si el sòl és molt argilós, els forats han de ser una mica menys profunds.
- Necessiten reg regular, sobretot si estan en un test. El substrat no ha de assecar-se, però tingueu en compte també que són molt sensibles a l'excés d'aigua, que pot provocar-putrefacció. Us heu d'assegurar que el sòl drena bé.
- No necessiten abonament, ja que el bulb conté tots els nutrients que la planta necessita per desenvolupar-se correctament. Perquè acumulin reserves d'un any a un altre és important deixar-los enterrats després de la floració fins que les fulles s'assequin. Això és el que marca el moment d'extreure'ls i guardar-los.
- Si encoixineu el terra amb palla o escorça de pi preservareu als bulbs de les gelades i el fred.

Esperem que amb aquests senzills consells tingueu una bona collita de meravelloses flors a la primavera